Moniek Buijzen

Moniek: “Het MyMovez project is geïnspireerd door de macht en kracht van de sociale omgeving. Vijftien jaar onderzoek naar het consumentengedrag van jongeren hebben mij het belang daarvan doen inzien. Ouders, vrienden, leerkrachten en de media bepalen samen wat jongeren leuk en belangrijk vinden, wat ze doen, en wat ze eten en drinken. Ik ben er van overtuigd dat mediacampagnes gericht op een gezondere leefstijl gebruik moeten maken van dat sociale systeem.

Het doel van het MyMovez project is om het sociale systeem van jongeren te begrijpen en in te zetten in gezondheidscampagnes. We hebben een team samengesteld van uitstekende en enthousiaste onderzoekers die uit zullen vinden hoe wij de significant others in de omgeving van jongeren kunnen helpen om een gezonde leefstijl te stimuleren.”

Moniek Buijzen (PhD, University of Amsterdam, 2003) geeft leiding aan het MyMovez project. Ze is hoogleraar en voorzitter van Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Moniek’s onderzoek richt zich op jongeren als (media) consumenten. Ze is grondlegger van Positieve Communicatiewetenschap en mede-oprichter  van Bitescience.com,  een online portal voor internationaal onderzoek naar de jonge consument. Moniek streeft naar het toepassen van communicatiewetenschappelijke kennis om het welzijn van jongeren te bevorderen en zet zich in om de brug te leggen tussen wetenschap en praktijk.

Ze schreef meer dan 75+ publicaties en ontving daarvoor verschillende prijzen van nationale en internationale wetenschappelijke organisaties. Daarnaast ontving ze verscheidene prestigieuze subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en, onlangs, van de  European Research Council (ERC) om het MyMovez project te realiseren.