Kris Bevelander

Kris: “De verschillende fases van het MyMovez project creëren de unieke kans om de opgedane kennis gelijk te vertalen in een innovatieve gezondheidscampagne en de werking daarvan te evalueren. Op deze manier kan de campagne als blauwdruk gebruikt worden voor andere schoolinterventies, die ook uitgaan van de mogelijkheden en kracht van de sociale omgeving.

Naast het werken op zo’n mooi onderzoeksproject, heb ik het geluk om deel uit te maken van een multidisciplinair team waarin iedereen dezelfde missie nastreeft om kinderen een gezonde toekomst te geven. De kinderen zijn en voelen zich meer dan participanten in ons onderzoek: zij zorgen voor het succesvol verlopen van de interventie en werken daar met plezier aan mee!”

Dr. ir. Kris Bevelander is post doctoraal onderzoeker en de onderzoekscoördinator van het MyMovez project.
Ze studeerde Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Wageningen Universiteit (specialisatie Communicatie, Technologie en Beleid) en werkte bij de Radboud Universiteit (Ontwikkelingspsychopathologie) en Universiteit van Amsterdam (Persuasieve Communicatie). Tijdens haar promotietraject (Radboud Universiteit, 2013) met de titel ‘Social recipes for appetite,’ heeft ze een deel van de puzzel ontrafeld die ging over de sociale invloed van leeftijdgenoten op voedselkeuze en –inname bij basisscholieren. Ze is blij om haar onderzoekslijn voort te zetten in het MyMovez project, omdat ze er van overtuigd is dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in het veranderen en vasthouden van gedrag.