De unieke focus van het MyMovez project

Een ongezonde leefstijl kan al op jonge leeftijd tot gezondheidsproblemen en overgewicht leiden. Het MyMovez onderzoeksproject richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij schoolkinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar met behulp van moderne communicatietechnologieën (ons zogeheten Wearable Lab).

Het onderzoek in fasen

Het project bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase (start februari 2016) zijn alle persoonlijkheids-, media- en omgevingsfactoren in kaart gebracht die een gezonde leefstijl stimuleren of remmen. Op basis van deze gegevens zijn verschillende campagnes ontwikkeld die een gezonde levensstijl onder jongeren stimuleert. In de tweede fase (start februari 2018) hebben deze MyMovez leefstijlcampagnes plaatsgevonden, onder andere via berichten op de mobiele telefoon. Het uitgangspunt binnen de campagnes is om de kracht van de sociale omgeving te gebruiken. Naast de thuisomgeving hebben ook vrienden en klasgenoten invloed op de leefstijl van jongeren. Zij beïnvloeden bijvoorbeeld wat jongeren eten en drinken, hoeveel ze bewegen, welke sport ze beoefenen, welke tv-programma’s ze kijken en welke games ze spelen.

Het MyMovez project brengt dus in kaart wat de meest effectieve manier is om de sociale omgeving op school in te zetten bij het verbeteren van de leefstijl van jongeren. De dataverzameling van het project is nu volledig afgerond. Scholen kunnen zich dus niet meer aanmelden. Het aankomende jaar zijn wij druk zijn met het analyseren van al deze gegevens. Dus daarover volgt over enige tijd ook nog meer info!

Wearable Lab

Onderzoek doen gaat met z’n tijd mee! Voor de gegevensverzameling en uitvoering van de leefstijlcampagne hebben wij gebruik gemaakt van het Wearable Lab: een waterdicht polsbandje dat de fysieke activiteiten meet en een smartphone. Het voordeel voor de deelnemers? Het Wearable Lab maakt meedoen aan onderzoek leuk en makkelijk! Enkele kenmerken:

  • De smartphone is afgeschermd en de app is beveiligd, zodat de deelnemers uitsluitend toegang hebben tot de MyMovez app en niets anders. Met de telefoon kan niet gebeld worden en surfen op internet is onmogelijk. De app wordt vooral gebruikt om gegevens te verzamelen door middel van dagelijkse vragenlijstjes, foto’s en locatiebepalingen (bijv. om het sociale netwerk in kaart te brengen en om fietsactiviteit te meten).
  • Tijdens de onderzoeksdagen ontvangen deelnemers berichtjes op hun onderzoekstelefoon met het verzoek om enkele vragen te beantwoorden. Vragen zullen bijvoorbeeld gaan over de sociale relaties van deelnemers (bijv. wie hun vrienden zijn) of over hun leefstijl (bijv. het beweeg-, eet- en drinkgedrag en mediagebruik). Deze vragen ontvangen zij nooit onder lesuren!
  • Op de telefoon kunnen deelnemers ook een spelletje spelen, mits ze alle vragen hebben beantwoord en voor een duur van maximaal 5 minuten per uur. ’s Avonds (na 19.30 uur) en tijdens lesuren kunnen er geen spelletjes worden gespeeld.
  • De MyMovez app bevat een berichtenpagina waar deelnemers contact kunnen hebben met het MyMovez team. Via de berichtenpagina (‘Social Buzz’ genaamd) kunnen zij tevens op een veilige manier contact hebben met klasgenoten (via een klassenpagina of 1-op-1). Geplaatste berichten worden door onderzoekers van de Radboud Universiteit in de gaten gehouden en deelnemers kunnen berichten ‘markeren’ als zij deze als onprettig ervaren. Wij krijgen daar direct een melding van en zullen vervolgens deze berichten te verwijderen, en deelnemers op hun geplaatste bericht aanspreken (en indien nodig toegang tot de berichtenpagina ontzeggen). Binnen de berichtenpagina kunnen deelnemers alleen afbeeldingen en video’s delen met anderen die door de onderzoekers op de telefoon zijn gezet, bijvoorbeeld afbeeldingen van verschillende sportactiviteiten of gezonde tussendoortjes. Tijdens de instructie zullen wij tevens onze ‘gedragsregels’ bespreken, bijvoorbeeld hoe wij willen dat deelnemers met elkaar omgaan op de berichtenpagina. Download hier onze gedragsregels (PDF)
  • Het polsbandje dat de fysieke activiteiten meet, is waterdicht en kan tijdens de onderzoeksperiode continu worden gedragen. De gegevens van het polsbandje worden via de telefoon doorgestuurd naar de beveiligde opslagomgeving van de Radboud Universiteit.

Privacy

De onderzoekers zijn niet geïnteresseerd in de specifieke resultaten van leerlingen, maar in de algemene resultaten van alle deelnemers die meedoen aan dit onderzoek op verschillende scholen in Nederland. De gegevens die wij uiteindelijk publiceren zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen. De onderzoeksgegevens zullen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van gezondheidscampagnes voor jongeren. De gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat alle verzamelde informatie anoniem verwerkt en vertrouwelijk wordt opgeslagen. Elk kind krijgt een nummer dat gekoppeld wordt aan de informatie uit het polsbandje en de vragenlijsten. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot die informatie en de gegevens worden bewaard op een beveiligde dataserver van de Radboud Universiteit. Bovendien wordt zorgvuldig omgegaan met de jongeren, zodat zij niet het gevoel krijgen beoordeeld te worden of te moeten presteren. Medewerking aan dit onderzoek blijft vrijwillig en deelnemers kunnen te allen tijde stoppen met het onderzoek. Het project voldoet aan de internationale ethische richtlijnen voor onderzoek en is goedgekeurd door de Ethical Review Board van de European Research Council en de Ethiek Commissie Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Als het onderzoek is afgerond, worden de geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de onderzoeksdatabank van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Alle geleende apparatuur blijft in het bezit van de Radboud Universiteit. Bij schade, verlies of diefstal van de onderzoeksspullen is er geen sprake van aansprakelijkheid voor uw zoon of dochter, uzelf of de school.