Wat heeft een school aan onderzoeksdeelname?

Door mee te doen krijgt een school:
  • een unieke kans om geheel kosteloos deel te nemen aan een Europees gesubsidieerd gezondheidsprogramma, waardoor de school voorop loopt in de nieuwste ontwikkelingen over het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de jeugd;
  • een extra mogelijkheid om aandacht te schenken aan de thema's 'Voeding' en 'Sport en Bewegen'. Deze thema's dragen onder andere bij aan het behalen van het Gezonde School vignet;
  • Updates over de uitkomsten van het project (bijv. infographics) met informatie die u helpt om een gezonde school en omgeving voor uw leerlingen te kunnen creëren;
  • de gelegenheid om bij te dragen aan (1) de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over jongeren en gezondheid en (2) het verbeteren van gezondheidsinterventies voor jongeren.

Tot wanneer kunnen scholen zich opgegeven voor dit onderzoeksproject?

De dataverzameling van het project is nu volledig afgerond. Scholen kunnen zich dus niet meer aanmelden.

Waarom is het van belang voor MyMovez om naast de leefstijl van jongeren ook het sociale netwerk in kaart te brengen?

Het doel van het project is om een gezonde leefstijl bij jongeren te bevorderen. De focus ligt op gezond eten en drinken, en voldoende bewegen. Of jongeren dat doen bepalen ze voor een groot deel zelf, maar het sociale netwerk van familie, vrienden en leerkrachten speelt ook een belangrijke rol. Als we een gezonde leefstijl willen bevorderen, is het daarom heel belangrijk om rekening te houden met dat sociale netwerk.

Wat meet het Wearable Lab precies bij deelnemers?

Het Wearable Lab is een combinatie van een waterdichte bewegingsmeter (polsbandje) en een smartphone:
  • Het polsbandje dient door deelnemers als armbandje gedragen te worden gedurende de onderzoeksdagen. Het polsbandje bevat een "accelerometer" die bijhoudt hoeveel stappen deelnemers per dag zetten, hoeveel minuten per dag zij actief zijn en hoe hoog hun inspanning is tijdens deze actieve momenten. Het bandje meet geen fietsactiviteit, die informatie wordt aangevuld door de telefoon.
  • De smartphone is uitgerust met de door ons ontwikkelde MyMovez app. Deze applicatie wordt vooral gebruikt om gegevens te verzamelen door middel van dagelijkse vragenlijstjes, foto’s en locatiebepalingen (bijv. om het sociale netwerk in kaart te brengen en om fietsactiviteit te meten). Tijdens onderzoeksdagen ontvangen deelnemers berichtjes op hun onderzoekstelefoon met het verzoek om enkele vragen te beantwoorden. Denk hierbij aan vragen over de sociale relaties van deelnemers (bijv. wie hun vrienden zijn) of over hun leefstijl (bijv. het beweeg-, eet- en drinkgedrag en mediagebruik). Deelnemers beantwoorden op school alleen tijdens de pauzes korte vragen via hun telefoon. Thuis ontvangen zij ook berichtjes, in de ochtend, middag of aan het begin van de avond. Deelnemers verzamelen dus gedurende de onderzoeksdagen zelf gegevens, de school ondervindt daar geen hinder van (tijdens lesuren vraagt de app geen aandacht). De app bevat ook een berichtenpagina waarop deelnemers met elkaar kunnen communiceren. Via deze berichtenpagina kunnen wij ook (gezondheids)boodschappen versturen en deelnemers stimuleren om dit te bespreken en verspreiden binnen hun sociale netwerk. Deze communicatie gebruiken wij ook om de werking van de gezonde leefstijlcampagne te analyseren en evalueren.

Wat kunnen deelnemers allemaal doen op de MyMovez app?

De MyMovez app dient dus voornamelijk als onderzoeksmiddel. Maar er zijn ook enkele fun-elementen toegevoegd om deelname nog leuker te maken:
  • Op de telefoon kunnen deelnemers ook een spelletje spelen, mits ze alle vragen hebben beantwoord en voor een duur van maximaal 5 minuten per uur. ’s Avonds en tijdens lesuren kunnen er geen spelletjes worden gespeeld.
  • Deelnemers kunnen binnen de app ook contact opnemen met het MyMovez team via een berichtenpagina. Hierop kunnen zij ook op een veilige manier contact hebben met klasgenoten (via een klassenpagina of 1-op-1). Via de berichtenpagina kunnen wij ook (gezondheids)berichten en video’s versturen en jongeren aanmoedigen om die te bespreken en verspreiden binnen hun sociale netwerk. Deze communicatie gebruiken wij ook om de werking van de gezonde leefstijlcampagne te analyseren en evalueren. De berichtenpagina zal in de gaten worden gehouden door een onderzoeker.

Is de berichtenpagina veilig?

De berichtenpagina binnen de MyMovez app (‘Social Buzz’ genaamd) is een veilige omgeving voor deelnemers. Zo worden geplaatste berichten door onderzoekers van de Radboud Universiteit in de gaten gehouden. Deelnemers kunnen berichten ‘markeren’ als zij deze als onprettig ervaren. Wij krijgen daar dan direct een melding van en kunnen vervolgens deze berichten verwijderen, en deelnemers op hun geplaatste bericht aanspreken (en indien nodig toegang tot de berichtenpagina ontzeggen). Binnen de berichtenpagina kunnen deelnemers alleen afbeeldingen en video’s delen met anderen die door de onderzoekers op de telefoon zijn gezet, bijvoorbeeld afbeeldingen van verschillende sportactiviteiten of gezonde tussendoortjes. Tevens zijn er enkele ‘gedragsregels’ opgesteld, bijvoorbeeld hoe wij willen dat deelnemers met elkaar omgaan op de berichtenpagina. Download hier onze gedragsregels (PDF).

Kan met de onderzoekstelefoon gebeld worden?

Er kan niet gebeld worden met de telefoon.

Kunnen deelnemers met de onderzoekstelefoon op internet?

De telefoon en app worden zo geprogrammeerd dat deelnemers uitsluitend toegang hebben tot de MyMovez app. Er zijn geen andere mogelijkheden om op internet te kunnen.

Hoe wordt de privacy van deelnemers gewaarborgd?

Het is belangrijk om te benadrukken dat alle verzamelde informatie anoniem verwerkt en vertrouwelijk opgeslagen wordt. Elk kind krijgt een uniek nummer dat gekoppeld wordt aan de vragenlijsten en de app. De gegevens worden bewaard op een beveiligde dataserver van de Radboud Universiteit. Als het project is afgerond, worden de geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de onderzoeksdatabank van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Wij dragen er zorg voor dat alleen wetenschappelijk onderzoekers toegang tot die gegevens krijgen. Bovendien wordt zorgvuldig omgegaan met de kinderen, zodat zij niet het gevoel krijgen beoordeeld te worden of te moeten presteren. De kinderen kunnen te allen tijde stoppen met het onderzoek. Het project voldoet aan de internationale ethische richtlijnen voor onderzoek en is goedgekeurd door de Ethical Review Board van de European Research Council en de Ethiek Commissie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. De onderzoeksgegevens zullen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van gezondheidscampagnes voor jongeren. De gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.