Over het project

Het MyMovez project

In het MyMovez project onderzoeken wij hoe gezondheidscampagnes het beste kunnen worden uitgezet onder jongeren. We richten ons op het promoten van een gezonde leefstijl onder jongeren in de leeftijd van 9 tot 16 jaar. In die leeftijdsfase worden belangrijke gewoontes ontwikkeld op het gebied van eten, beweging en mediagebruik. Om uiteindelijk zowel succes- als faalfactoren van gezondheidsinterventies bloot te kunnen leggen, testen wij gedurende drie jaar verschillende mobiele campagnes onder ongeveer 1.000 jongeren en kijken we naar de korte én lange termijneffecten van de interventies op hun eet-, beweeg- en mediagedrag.

Uitgangspunt van het project is om de kracht van het sociale netwerk te benutten. Uit onderzoek blijkt dat de sociale omgeving van jongeren grote invloed heeft op hun leefstijl. Zo hebben ouders, broers en zussen, vrienden en klasgenoten een aanzienlijke invloed op wat jongeren eten en drinken, welke sport ze beoefenen, welke tv-programma’s ze kijken, welke games ze spelen of welke websites ze bezoeken. Moderne communicatietechnologieën zoals sociale media en smartphones bieden ongekende mogelijkheden om de kracht van die sociale netwerken in te zetten bij campagnes, maar er is momenteel nog te weinig bekend over de precieze functie en werking daarvan.

Wie zitten achter MyMovez?

Het project wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, door een team van zeven onderzoekers onder leiding van Prof. dr. M. Buijzen. Het onderzoek wordt gefinancierd door, en staat onder toezicht van, de European Research Council, de wetenschappelijke afdeling van de EU en daarmee de belangrijkste wetenschappelijke organisatie op Europees niveau. Het project voldoet aan de internationale ethische richtlijnen voor onderzoek en is goedgekeurd door de ERC Ethical Review Board en de Ethiek Commissie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Waarom dit project?

Het aantal jongeren met overgewicht is wereldwijd een groot probleem. Vanwege de alarmerende stijging van overgewicht de afgelopen twintig jaar en de bijkomende gezondheidsrisico’s, staat het terugdringen en voorkomen van overgewicht hoog op de maatschappelijke agenda. In de afgelopen jaren zijn verschillende campagnes ontwikkeld, maar helaas hebben die vaak een klein of alleen een kortstondig effect. Zo kunnen bepaalde gezondheidsboodschappen jongeren op de korte termijn wel stimuleren om gezonder te leven, op de lange termijn blijkt dat een stuk lastiger. Het belang van wetenschappelijk onderzoek naar (langdurige) effecten van gezondheidscampagnes is dan ook aanzienlijk, en een reden voor de Europese Commissie om dit project te sponsoren.

Wearable Lab

Onderzoek doen gaat met z’n tijd mee! Met het MyMovez onderzoeksproject wordt een gezonde leefstijl bij jongeren van 9 tot 16 jaar gestimuleerd op een leuke en moderne manier. Voor de gegevensverzameling en uitvoering van het project maken wij namelijk gebruik van een Wearable Lab: een polsbandje dat de fysieke activiteiten van jongeren meet en een smartphone met daarop de MyMovez applicatie. Deze applicatie wordt enerzijds gebruikt om (gezondheidsgerelateerde) gegevens van jongeren te verzamelen door middel van dagelijkse quizzen, foto’s, locatiebepalingen en berichtenpagina-conversaties. Anderzijds kunnen we met de app gezondheidsboodschappen en
-campagnes verspreiden en evalueren. Wij hechten daarbij zeer veel belang aan het bewaken van de privacy van de deelnemers. De gegevens die wij van jongeren verzamelen, worden bijvoorbeeld nooit op individueel niveau bekeken, altijd geanonimiseerd en nooit met commerciële partijen gedeeld.

Het grote voordeel voor de deelnemers is dat het Wearable Lab meedoen aan onderzoek leuker maakt. Uit ons vooronderzoek is dat ook gebleken. Klik hier voor enkele enthousiaste reacties.