ERC plaatje
Het MyMovez project is gesubsidieerd door de European Research Council (ERC). Het doel van ERC is om Europees toponderzoek te stimuleren door middel van een open competitie procedure tussen excellente onderzoekers. ERC ondersteunt innovatief onderzoek dat voortkomt vanuit de behoefte van de maatschappij en/of inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, zonder bemoeienis vanuit de politiek. Deze aanpak zorgt ervoor dat de subsidies besteed worden aan nieuwe en veelbelovende onderzoeksgebieden!

Logo JOGG
Wij zijn niet de enige initiatiefnemers om jongeren een gezonde toekomst te bieden. Ons project is in overeenstemming met de doeleinden van Stichting JOGG. JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Ook JOGG gelooft in de inzet van de sociale omgeving om die leefstijl te bereiken. Wij wisselen kennis uit met JOGG en houden ze op de hoogte van onze wetenschappelijke bevindingen.

Gezonde School logo
Het MyMovez project past goed bij de Gezonde School-activiteiten om het Gezonde School vignet te behalen of behouden. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. MyMovez gaat in op de themacertificaten Voeding en Sport en Bewegen. Het uitgangspunt van MyMovez is dat juist de kinderen elkaar bewust en onbewust stimuleren om meer te bewegen en om gezonder te eten en drinken. Hoe leuk is het voor kinderen om samen te dansen op muziek op het schoolplein of om water te drinken uit een versierde waterfles!
De GGD Gelderland Zuid steunt dit initiatief! Evenals de GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Venlo.

Logo HAN
Het werk binnen dit grote project kunnen wij niet alleen! Naast het vaste MyMovez team en studenten van het Behavioural Science Institute, werken nog veel meer mensen mee aan dit project. Wij bieden bijvoorbeeld stageplaatsen aan studenten van de opleidingen Voeding & Diëtetiek en Sport & Bewegen/Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De studenten helpen ons met de voorbereidingen en uitvoering van de schoolbezoeken terwijl zij praktijkervaring opdoen en een eigen deelonderzoek uitvoeren dat geheel past binnen de doelstellingen van MyMovez.

BitescienceLogo
Er wordt onderzoek gedaan naar jongeren vanuit veel verschillende onderzoeksdisciplines zoals psychologie, communicatie, sociale marketing, sociologie, etc. Elke dag worden daarover wetenschappelijk artikelen gepubliceerd. Een combinatie van die kennis gebruiken wij als basis voor het MyMovez project. De artikelen zijn moeilijk toegankelijk voor het reguliere publiek: er moet betaald worden om een artikel te lezen of auteurs maken gebruik van wetenschappelijke termen en/of onbegrijpelijke (statistische) uitwerkingen. Op zoek naar de vertaling van die artikelen in lees- en behapbare stukken? Neem maar eens een kijkje op de Bitescience site! Een aantal van onze teamleden vertaalt wekelijks een recente onderzoekspublicatie over jeugd en media naar concrete adviezen of inzichten voor mensen uit de beroepspraktijk.