Wat heeft een school aan onderzoeksdeelname?

Door mee te doen krijgt uw school:
  • een unieke kans om geheel kosteloos deel te nemen aan een Europees gesubsidieerd gezondheidsprogramma, waardoor uw school voorop loopt in de nieuwste ontwikkelingen over het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de jeugd;
  • nieuwsbrieven over de uitkomsten van het project met informatie die u helpt om een gezonde school en omgeving voor uw schoolkinderen te kunnen creëren.
  • de gelegenheid om bij te dragen aan (1) de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over jongeren en gezondheid en (2) het verbeteren van gezondheidsinterventies voor jongeren;
 

Tot wanneer kunnen scholen zich opgegeven voor dit onderzoeksproject?

Het liefst horen wij zo snel mogelijk (bijv. voor de zomervakantie) of uw school meedoet aan het onderzoek. In verband met onze planning, horen wij het graag uiterlijk eind oktober.

Waarom is het van belang voor MyMovez om naast de leefstijl van jongeren ook het sociale netwerk in kaart te brengen?

Het doel van het project is om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. De focus ligt op gezond eten en drinken, en voldoende bewegen. Of kinderen dat doen bepalen ze voor een groot deel zelf, maar het sociale netwerk van familie, vrienden en leerkrachten speelt ook een belangrijke rol. Als we een gezonde leefstijl willen bevorderen, is het daarom heel belangrijk om rekening te houden met dat sociale netwerk.

Wat meet het Wearable Lab precies bij deelnemers?

Het Wearable Lab is een combinatie van een waterdichte bewegingsmeter (polsbandje) en een smartphone:
  • Het polsbandje dient door kinderen als armbandje gedragen te worden gedurende de onderzoeksdagen. Het polsbandje bevat een "accelerometer" die bijhoudt hoeveel minuten per dag kinderen actief zijn en hoe hoog hun inspanning is tijdens deze actieve momenten. Ook kan het bandje berekenen hoeveel kilometer zij op een dag afleggen. Het bandje meet geen fietsactiviteit, die informatie wordt aangevuld door de telefoon.
  • De smartphone is uitgerust met de door ons ontwikkelde MyMovez app en zal vooral worden gebruikt om vragenlijsten te verzamelen en de locatie van kinderen te bepalen (om het sociale netwerk in kaart te brengen en om fietsactiviteit te meten). Tijdens de onderzoeksdagen ontvangen leerlingen berichtjes op hun onderzoekstelefoon met het verzoek om enkele vragen te beantwoorden. Vragen zullen bijvoorbeeld gaan over de sociale relaties van leerlingen (bijv. wie hun vrienden zijn) of over hun leefstijl (bijv. het beweeg-, eet- en drinkgedrag en mediagebruik). De kinderen beantwoorden op school alleen tijdens de pauzes korte vragen via hun telefoon. Thuis ontvangen leerlingen ook berichtjes, in de ochtend, middag of aan het begin van de avond. Leerlingen verzamelen dus gedurende de onderzoeksdagen zelf gegevens, de school ondervindt daar geen hinder van (tijdens lesuren vraagt de app geen aandacht van de leerlingen).

Wat kunnen deelnemers allemaal doen op de MyMovez app?

De MyMovez app dient dus voornamelijk als onderzoeksmiddel. Daarnaast zal er een spelletje worden geïnstalleerd op de app, namelijk Zoko (een 3D puzzel waarin het doel is om dozen in de juiste richting te verplaatsen in zo min mogelijk stappen). Dit maakt deelname aan het onderzoek voor kinderen nog leuker. Als ouders bezwaar maken, kan het spelletje voor het betreffende kind worden verwijderd van de app. Belangrijk om te vermelden is dat er een limiet zal worden gesteld aan het spelen van het spelletje (max. 5 minuten per uur. De app zal ook een online berichtencentrum bevatten. Via dit berichtencentrum kunnen leerlingen contact opnemen met de onderzoekers van de Radboud Universiteit wanneer zij vragen hebben of problemen ervaren met het beantwoorden van de vragen. Daarnaast zal dit berichtencentrum ook worden gebruikt om gezondheidsboodschappen naar de kinderen toe te versturen. Leerlingen kunnen onderling ook berichten op een berichtenbord plaatsen, denk daarbij aan een soort online prikbord.

Is de berichtenpagina veilig?

De berichten die kinderen plaatsen, zullen door onderzoekers van de Radboud Universiteit worden gemodereerd. Dat wil zeggen dat wij toezichthouders zijn. Wanneer wij merken dat geplaatste berichten als onprettig kunnen worden ervaren, hebben wij het recht om deze berichten te verwijderen. Daarnaast bouwen we een knop in binnen de app, een soort “NietOK” knop, waar kinderen op kunnen drukken indien zij zelf berichten als onprettig ervaren. Zo worden onderzoekers van de Radboud Universiteit direct op de hoogte gesteld, waarna wij actie kunnen ondernemen.

Kan met de onderzoekstelefoon gebeld worden?

Er kan niet gebeld worden met de telefoon.

Kunnen deelnemers met de onderzoekstelefoon op internet?

De telefoon en app worden zo geprogrammeerd dat kinderen uitsluitend toegang hebben tot de MyMovez app. Er zijn geen andere mogelijkheden om op internet te kunnen.

Hoe wordt de privacy van deelnemers gewaarborgd?

Het is belangrijk om te benadrukken dat alle verzamelde informatie anoniem verwerkt en vertrouwelijk opgeslagen wordt. Elk kind krijgt een uniek nummer dat gekoppeld wordt aan de vragenlijsten en de app. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot die informatie en de gegevens worden bewaard op een beveiligde dataserver van de Radboud Universiteit. Als het onderzoek is afgerond, worden de geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de onderzoeksdatabank van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Bovendien wordt zorgvuldig omgegaan met de kinderen, zodat zij niet het gevoel krijgen beoordeeld te worden of te moeten presteren. De kinderen kunnen te allen tijde stoppen met het onderzoek. Het project voldoet aan de internationale ethische richtlijnen voor onderzoek en is goedgekeurd door de Ethical Review Board van de European Research Council en de Ethiek Commissie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. De onderzoeksgegevens zullen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van gezondheidscampagnes voor jongeren. De gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.